Navodila za pravilno uporabo in vzdrževanje predmeta najema

Spodnja navodila so namenjena vsem posameznikom, ki bodo uporabljali napihljiv predmet. Najemnik, ki najame napihljiv predmet, je odgovoren za to, da se uporabniki napihljivega predmeta dosledno držijo in upoštevajo spodaj podana navodila. Podjetje KENGURU, Jure Lumpert s.p. NI ODGOVORNO za kakršne koli telesne poškodbe, ki so posledica nepravilne uporabe napihljivega predmeta in pripomočkov.

V vašo vednost, za vašo varnost in nemoteno zabavo, vam predlagamo:

 • 1. Napihljiv predmet lahko uporabljajo otroci do 10. leta starosti in max. 40kg. Poskrbite, da otroci, ki presegajo podano težo in še posebej pa težji in starejši zaradi varnostnih razlogov in proizvajalčevih navodil, ne uporabljajo napihljivega predmeta.
 • 2. Odgovorna odrasla oseba mora neprestano nadzorovati otroke, ki se zadržujejo na napihljivem predmetu.
 • 3. Ne dovolite, da bi se kdor koli med tem ko napihljiv predmet napihujete ali ko iz njega izpuščate zrak, zadrževal na napihljivem predmetu.
 • 4. Otrokom ni dovoljeno, da plezajo, posedajo ali se obešajo na stene napihljivega predmeta.
 • 5. Ne dovolite, da otroci poskakujejo na varovalni stopnici pred napihljiv predmetom. Stopnica je namenjena uporabnikom, da ti varno izstopijo z napihljivega predmeta ali varno stopijo na njega.
 • 6. Ne dovolite, da se naenkrat na napihljivem predmetu, zadržuje preveč otrok. Če se otroci zaradi prenatrpanosti zaletavajo drug v drugega, pomeni, da je število otrok na napihljivem predmetu preveliko.
 • 7. Omejite število uporabnikov napihljivega predmeta glede na njihovo starost, višino in težo. Poskušajte se izogniti temu, da bi veliki in majhni otroci, hkrati uporabljali napihljiv predmet. Otroke, ki uporabljajo napihljiv predmet, opozorite, da ne smejo porivati drug drugega, med tem ko se zadržujejo na napihljivem predmetu.
 • 8. Uživanje hrane in pijače med zadrževanjem na napihljivem predmetu, zaradi morebitnega umazanja napihljivega predmeta in možnosti zadušitve s hrano ali pijačo, ni dovoljeno.
 • 9. Pred uporabo napihljivega predmeta morajo uporabniki odstraniti čevlje, kakršne koli sponke, značke in nakit. Priporočamo, da otrokom snamete še očala, v kolikor je to mogoče.
 • 10. Med zadrževanjem na napihljivem predmetu ni dovoljena uporaba barv, konfetov, pisanih trakov za okras ali pločevink, ki pod pritiskom iztikajo trakove (silly string). Vsi ti pripomočki na napihljivem predmetu delajo nesnago, lahko pa ga tudi umažejo.
 • 11. V bližini napihljivega predmeta je prepovedano kajenje, prižiganje ognja ali uporaba žara.
 • 12. Na napihljivem predmetu domače živali niso dovoljene.
 • 13. Priporočljivo je, da uporabniki napihljivega predmeta, ki so v preteklosti imeli zdravstvene težave z vratom ali hrbtom, ne uporabljajo napihljivega predmeta.
 • 14. V primeru dežja, morate napihljiv predmet, zaradi varnostnih razlogov, izklopiti. Ko so vremenske razmere spet primerne za uporabo napihljivega predmeta lahko le-tega spet vklopite in ga, preden spustite otroke nazaj na napihljiv predmet, obrišete z brisačo.
 • 15. Napihljiv predmet mora biti pripet k zemlji tako, da omogoča varno gibanje uporabnikov na njem. Če napihljiv predmet uporabljate na travi ali zemlji morate zato, da bo napihljiv predmet stabilen, uporabiti kline. Najemnik je odgovoren zato, da redno preverja ali so klini varno zasidrani oziroma pritrjeni na površini med tem ko je napihljiv predmet v uporabi.
 • 16. Po tem ko ste napihljiv predmet že postavili, ga ne premikajte več.
 • 17. Napihljivega predmeta NE SMETE uporabljati, če je vreme preveč vetrovno, to velja še posebej za tobogane..
 • 18. Med uporabo tobogana otrokom NE DOVOLITE, da ti skačejo od vrha do dna tobogana, se spuščajo po toboganu in zaletavajo v otroke, ki so še na dnu tobogana ali se po toboganu spuščajo z glavo naprej. Po toboganu se otroci morajo spuščati z nogami naprej.
 • 19. Zagotovite, da bo zračnik, ki se nahaja na strani pihalnika, vedno čist. Pihalnik NE SME priti v stik z vodo. Ne dovolite otrokom, da se dotikajo pihalnika, saj ta v notranjosti lahko hrani majhne delce. Pri nastavitvi napihljivega predmeta uporabljajte le podaljške, ki ste jih dobili v najem skupaj z napihljivim predmetom in zagotovite, da ti ne bodo ogrožali vaših obiskovalcev ali uporabnikov napihljivega predmeta. Prav tako zagotovite, da jih boste nastavili tako, da se ti ne bodo spotikali ob podaljške.