Postavitev napihljivega igrala

1. Na želeno površino raztegnemo zaščitno ponjavo po dolžini v smeri v katero se bodo otroci spuščali po napihljivem igralu.

2. Igralo vzamemo iz vreče in ga obrnemo tako, da se bo rola odvila od zadaj naprej, prav tako v smeri, v kateri se bodo otroci spuščali po igralu.

3. Ko je razvito, ga popolnoma raztegnemo in spotoma preverimo vrvi, ki so navezane, da so proste.

4. Na zadnji strani igrala sta dve cevi, ki ju trdno privežemo - vsako na svoj puhalnik in preverimo ali so na igralu zaprte zadrge.

5. Električni kabel popolnoma razvijemo, da nikjer ni stika kabla s kabom ali z drugimi predmeti.

6. Vključimo oba puhalnika.

7. Počakamo, da se igralo v celoti napihne in nato zadrge zalepimo še z mačkom.

8. Na koncu se igralo s klini pribije v tla skozi kovinska ušesa, ki so okoli igrala in se ga z vrvmi priveže.

9. Pred igralom mora biti ves čas postavljena tabla z navodili za uporabo.