Pospravljanje napihljivega igrala

1. Po igralu ni dovoljeno hoditi s čevlji.

2. Ko začnemo s pospravljanjem napihljivega igrala, na igralu ne sme biti nobene osebe.

3. Puhalnika ugasnemo in izklopimo iz elektrike, ter odvežemo cevi, ki so pritrjene nanju.

4. Kabel na puhalniku se primerno pospravi - zavije okoli izpuha.

5. Na igralu se odprejo zadrge, da gre zrak ven.

6. Električni kabel se zavije oziroma zloži.

7. Ko gre ves zrak iz igrala, se poravna najprej spodnja stran oziroma dno, potem še obe strani (leva in desna), da je čim bolj ravno, nato pa se zloži na tretjine.

8. Nato se začne zavijati od spredaj nazaj v rolo.

9. Igralo se zapne z dvema zateznima pasovoma in da nazaj v zaščitno vrečo.

10. Na koncu zložimo še zaščitno ponjavo.